DNS

zob. system nazw domen

domena internetowa

domena internetowa (Internet domain) - domena komunikacyjna będąca elementem architektury sieci Internet. Internetowa przestrzeń nazw domen jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym, jak i ze względu na położenie geograficzne. Oto organizacyjne domeny internetowe najwyższego poziomu: com - organizacje handlowe, edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne, gov - przedstawicielstwa rządowe, mil - organizacje militarne, net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci, int - organizacje międzynarodowe, org - inne organizacje. Różne kraje mają własne domeny internetowe: us - Stany Zjednoczone, uk - Wielka Brytania, de - Niemcy, pl - Polska, ru - Rosja, fr - Francja itd.