FTP

FTP (File Transfer Protocol) - zob. protokół przesyłania plików