hipertekst

hipertekst (hypertext) - tekst z odsyłaczami, które są interpretowane przez oprogramowanie komputera, dzięki czemu w danym miejscu, np. po wskazaniu kursorem określonego słowa, może nastąpić przejście do wyświetlania innego pliku, zawierającego inny fragment opisu itp. Nawigowanie w hipertekście pozwala użytkownikom łatwo przenosić się z miejsca na miejsce, a dzięki pamiętaniu przez komputer przebytej trasy można również szybko wracać na poprzednie miejsce.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - protokół przesyłania hipertekstowej informacji zakodowanej w języku HTML (stron WWW) siecią Internet przy urzyciu mechanizmów poczty elektronicznej. W nowszej wersji bezpieczny protokół HTTP (Secure HTTP) nadaje się do przesyłania siecią informacji tajnych (np. danych dotyczących kart kredytowych).

HTML

HTML (HyperText Mark-up Language) - hipertekstowy język publikacyjny światowej pajęczyny informacyjnej, czyli usługi WWW, opracowany w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przez T. Berners-Lee i D. Raggetta z konsorcjum WWW. Umożliwia opisywanie w kodzie ASCII bogatych przezentacji tekstowo-graficznych. Estetyczne walory prezentacji HTML zajeżą jednak od zdolności i kwalifikacji osoby programującej. Określenie "mark-up" w nazwie HTML ma nasówać skojarzenia ze znakami korektorskimi wykonywanymi na pierwodrukach podczas opracowania redaktorskiego. Tu odnosi się do opisów języka określających sposób uwidocznienia tekstu na ekranie.