HTML

HTML (HyperText Mark-up Language) - hipertekstowy język publikacyjny światowej pajęczyny informacyjnej, czyli usługi WWW, opracowany w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przez T. Berners-Lee i D. Raggetta z konsorcjum WWW. Umożliwia opisywanie w kodzie ASCII bogatych przezentacji tekstowo-graficznych. Estetyczne walory prezentacji HTML zajeżą jednak od zdolności i kwalifikacji osoby programującej. Określenie "mark-up" w nazwie HTML ma nasówać skojarzenia ze znakami korektorskimi wykonywanymi na pierwodrukach podczas opracowania redaktorskiego. Tu odnosi się do opisów języka określających sposób uwidocznienia tekstu na ekranie.