Internet

Internet (sieć Internet) - ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych sieci lokalnych i rozległych. Za datę powstania sieci Internet przyjmuje się rok 1983, choć już w 1980 r. sieć liczyła około 100 komputerów. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów zapasowego systemu łączności. Oprogramowanie sieci Internet wywodzi się z sieci ARPANET. Podstawowym założeniem projektu Internet była jego skalowalność, co w całości się sprawdziało. W 1990 r. Internet liczył 100 000 komputerów, w 1993 r. przekroczył milion, w 1997 r. było już przeszło 40 mln komputerów w sieci Internet. Sieć Internet zaowocowała gamą usług, takich jak poczta elektroniczna, listy dyskusyjne lub stronice WWW. Jej wpływ na przeobrażanie systemów łączności, handlu, współpracy nqukowej, działań oświatowych jest ogromny. Sieć Internet rodzi wiele wyzwań natury społącznej. O dominację w Internecie walczą nie tylko firmy, lecz także politycy, moraliści i kościoły. Na razie Internet skutecznie opiera się próbom jakichkolwiek podporządkowań i nie bez przyczyny jest nazywany najbardziej demokratycznym forum świata.