nazwa domenowa

nazwa domenowa (domain name) - wieloelementowa nazwa w systemie nazw domen DNS. Każdy przyrostek nazwy domeny złożony z pooddzielanych kropkami etykiet (labels), określa domenę internetową. Etykiety w nazwie domeny występują w porządku od szczegółowych do ogólnych. Na przykład w nazwie ii.uni.wroc.pl - ii oznacza Inst. Inf., uni - uniwersytet, wroc - Wrocław, a pl oznacza kraj.