system nazw domen

system nazw domen (DNS, domenowy system nazw, system nazw dziedzin, Domain Name System) - usługi nazewnicze opracowane przez P. Mockapetrisa, których baza danych rozpościera się w sieci Internet. Obiekty nazywane w DNS to głównie komputery. Pojęcie domeny nazweniczej ma kluczowe znaczenie dla hierarchizacji i skalowalności DNS. Nazwa domenowa identyfikuje komputer w sieci Internet. Główe zadania systemu nazw domen polega na tłumaczeniu nazw komputerów sieciowych i lokalizowaniu komputerów pocztowych. Serwery DNS utrzymują częściowe bazy danych DNS wraz z adresami sąsiednich serweró. Korzystają przy tym z pamięci podręcznych, w których przechowują często używane dane nazwowe. System DNS jest skalowalny, zwielokrotniony i wystarczająco szybki. Wadą DNS jest niepodatność na zmiany w strukturze przestrzeni nazw.