system nazw domen

system nazw domen (DNS, domenowy system nazw, system nazw dziedzin, Domain Name System) - usługi nazewnicze opracowane przez P. Mockapetrisa, których baza danych rozpościera się w sieci Internet. Obiekty nazywane w DNS to głównie komputery. Pojęcie domeny nazweniczej ma kluczowe znaczenie dla hierarchizacji i skalowalności DNS. Nazwa domenowa identyfikuje komputer w sieci Internet. Główe zadania systemu nazw domen polega na tłumaczeniu nazw komputerów sieciowych i lokalizowaniu komputerów pocztowych. Serwery DNS utrzymują częściowe bazy danych DNS wraz z adresami sąsiednich serweró. Korzystają przy tym z pamięci podręcznych, w których przechowują często używane dane nazwowe. System DNS jest skalowalny, zwielokrotniony i wystarczająco szybki. Wadą DNS jest niepodatność na zmiany w strukturze przestrzeni nazw.

serwer

serwer (server) - 1. oprogramowanie usługowe wykonywane na jednej maszynie. Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się serwery baz danych, czasu, katalogów, komunikatów sieciowych, nazw, plików, przepustek, przywilejów, sprawdzania tożsamości (uwierzytelniania), wykonań, serwery podstawowe, pomocnicze, serwery zwielokrotnień i in. Pod względem realizacji serwery można podzielić na bezstanowe i przechowujące informacje o stanie. 2. komputer sieciowy zaopatrzony w dużą pamięć dyskową, w którym działają serwery w rozumieniu def. 1. Serwer należy do kategorii terminów nadużywanych.

serwer bazy danych

serwer bazy danych (database server) - komputer przechowujący bazę danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, za pomocą którego udstępnia ją zdalnym klientom w sieci komputerowej. Do ważniejszych producentów serwerów baz danych należą firmy Oracle, IBM, Informix, Sybase i Microsoft.

S-HTTP

S-HTTP - wersja protokołu HTTP wyposażona w zabezpieczenia (uwerzytelnianie serwera, sprawdzanie aktualności certyfikatów serwera, podpisów cyfrowych w komunikatach, negocjowanie przez aplikację poziomu bezpieczeństwa, bezpieczna komunikacja przez istniejące zapory ogniowe), opracowana przez firmę EIT w 1994 r.

SSL

SSL (Secure Socket Layer) - warstwa bezpiecznych gniazd spełniająca wymogi bezpieczeństwa przesyłanych informacji między protokołem TCP/IP a interfejsem gniazd. SSL umożliwia prywatną, szyfrowaną wymianę informcji między klientem a serwerm, uwierzytelnianie serwerów, wykrywanie prób naruszania integralności wymiany komunikatów. Istnienie SSL jest przezroczyste dla poczty elektronicznej lub usług HTTP. SSL jest produktem firmy Netscape.

URL

URL (Universal Resource Locator, Uniform Resource Locator) - standard nazewniczy używany m.in. w protokole HTTP, umożliwiający jednoznaczne identyfikowanie serwerów i zgromadzonych w nich zasobów. Adres URL rozpoczyna się od nazwy protokołu (np. HTTP), po której następuje hierarchiczna nazwa serwera oraz ścieżka dostępu do zasobu w ramach danego serwera.